Jaume Funes

Magatzem de llums

INAUGURACIÓ / INAUGURACIÓN

Dimecres 05 de setembre / Miércoles 05 de septiembre
19:00 h.
El Castell de Cornellà

C. Mossèn Jacint Verdaguer, s/n.

08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT

 

Amb la participació musical de:

IRENE SANSALVADÓ I JUAN ANTONIO GUERRA

EXPOSICIÓ “MAGATZEM DE LLUMS”


Obra pictòrica:

JAUME FUNES ARTIAGA


Producció:

Ajuntament de Cornellà de Llobregat


Comissari:

Jose Mª Funes


Muntatge:

Abdó Martí


Dates exposició:

Del 5 al 30 de setembre de 2018


Lloc:

Castell de Cornellà

Mossèn Jacint Verdaguer, s/n, 08940 Cornellà de Llobregat,


Galeria d’imatges

MAGATZEM DE LLUMS

I, per què pinto?

 

 

De vegades, em quedo sense paraules. Les neurones de pensar fallen. Em resulta difícil donar explicacions de la realitat. No sé què dir. Tot sembla contradictori i absurd. Necessito altres claus interpretatives. És per això que, a estones, parlo de la realitat pintant, em refugio en els colors per entendre el món. Tot no pot ser escriure, parlar, debatre.

 

Interpretar llums, colors, formes canviants també és una forma d’explicar-me i de comprendre allò que m’envolta. Una aquarel·la suavitza irracionalitats inevitables. Els patiments s’emmotllen traçant una perspectiva.

 

Vaig pel món mirant i, més enllà dels rostres i les parets que parlen, quedo embadalit amb un paisatge, un horitzó, una flor. Tracto de emmagatzemar el llum, els prismes que van definint el que percebo. No conservo els noms. Els records són la fugacitat d’un moment i em quedo amb l’atmosfera que envolta l’escena. Obro la retina o el diafragma pensant en com quedaria tot allò que veig sobre una tela. Com ho podria transformar en pintura quan torni a casa.

 

Les meves són pintures de viatge i de recerca de calma. Quadres per no oblidar altres formes de mirar i veure el món. Imatges per evitar-me la deshumanització.

Així com a escriure vaig aprendre llegint i escrivint, a pintar he aprés fruint del plaer de mirar altres quadres (especialment dels pintors de les impressions), tractant que la meva prosa pictòrica (eterna aspirant a poema) fos creadora de felicitat en d’altres mirades. No tinc cap teoria sobre com fer anar els pinzells. De la mateixa manera que escric per ser llegit i compartit, pinto per a ser mirat de manera comunitària, entre amics.

 

Al final, sé que el que més anhelo quan pinto és trobar una paret amiga disposada a penjar un quadre que sempre mirarà les vides que passen davant seu.

 

 

Jaume Funes

Cornellà, Setembre 2018

UN ALMACÉN PARA GUARDAR LA LUZ

¿Y, por qué pinto?

 

 

A veces, me quedo sin palabras. Las neuronas de pensar fallan. Me resulta difícil dar explicaciones de la realidad. No sé qué decir. Todo parece contradictorio y absurdo. Necesito otras claves interpretativas. Por eso, a ratos, hablo de la realidad pintando, me refugio en los colores para entender el mundo. Todo no puede ser escribir, hablar, debatir.

 

Interpretar luces, colores, formas cambiantes también es una forma de explicarme y de comprender aquello que me rodea. Una acuarela suaviza irracionalidades inevitables. Los sufrimientos se acomodan trazando una perspectiva.

 

Voy por el mundo mirando y, más allá de los rostros y las paredes que hablan, quedo embobado con un paisaje, un horizonte, una flor. Trato de almacenar la luz, los prismas que van definiendo lo que percibo. No conservo los nombres. Los recuerdos son la fugacidad de un momento y me quedo con la atmósfera que rodea la escena. Abro la retina o el diafragma pensando en cómo quedaría todo aquello que veo sobre una tela, un papel. Cómo lo podría transformar en pintura cuando vuelva a casa.

 

Las mías son pinturas de viaje y de búsqueda de la calma. Cuadros para no olvidar otras formas de mirar y ver el mundo. Imágenes para evitarme la deshumanización.

Así como a escribir aprendí leyendo y escribiendo, a pintar he aprendido disfrutando del placer de mirar otros cuadros (especialmente de los pintores de las impresiones), tratando que mi prosa pictórica (eterna aspirante a poema) fuera creadora de felicidad en otras miradas. No tengo ninguna teoría sobre cómo manejar los pinceles. Del mismo modo que escribo para ser leído y compartido, pinto para ser mirado de manera comunitaria, entre amigos.

 

Al final, sé que aquello que más anhelo cuando pinto es encontrar una pared amiga dispuesta a colgar un cuadro que siempre mirará las vidas que pasan por delante.

 

Jaume Funes

Cornellà, Septiembre 2018

EXPOSICIÓ

EL PORQUÉ DE CADA CUADRO

Un quadre sempre és una altra vida que et mira

La paleta del pintor

La paleta del pintor

Acrílic / Acrílico
55×46 cm

Sol de mig matí. Surts del bosc i trobes “la paleta”. Un circ de colors. Cada volcà que encara fumeja ha volgut donar fe que, a sota els nostres peus, les pedres són de colors. Vapors, fums i núvols pinten la realitat. “Paleta del pintor”. Wai-O-Tapu. Rotorua. Nova Zelanda

 

Sol de media mañana. Sales del bosque y encuentras “la paleta”. Un circo de colores. Cada volcán que todavía humea ha querido dar fe de que, debajo de nuestros pies, las piedras son de colores. Vapores, humos y nubes pintan la realidad. “La paleta del pintor”. Wai-O-Tapu. Rotorua. Nueva Zelanda

Glasons

Glasons

A1

Acrílic / Acrílico
73/60 cm

Territoris de gel. Una mena d’immensa felicitat congelada. El blau et condueix a l’interior de la glacera…potser pensant en l’esperit de vi d’un beure en calma. Glaciar Perito Moreno. Argentina

 

Territorios de hielo. Una suerte de inmensa felicidad congelada. El imán azul  te conduce al interior del glaciar…quizás pensando en el alcohol dorado de una bebida compartida. Glaciar Perito Moreno. Argentina

¿Por què no calla?

¿Por què no calla?

A3

Acrílic / Acrílico
61/46 cm

Tot són llacs entre volcans. La serra andina que has de traspassar té fronteres. Al fons tot sembla pau. Però no fa gaire que els caps d’estat iberoamericans s’ha barallat a l’idíl·lic hotel del fons. Llac Llao Llao. Pas andí. Argentina.

 

Todo son lagos entre volcanes. La cordillera andina que has de traspasar tiene fronteras. Al fondo, todo parece paz. Sinembargo, no hace mucho que los jefes de estado iberoamericanos se han peleado en el idílico hotel del fondo. Lago Llao Llao. Paso andino. Argentina

Neu rosada

Neu rosada

A2

Acrílic / Acrílico
65/54 cm

A dalt, el silici rosat és il·luminat per la llum blanca de la neu. Imagines l’experiència de passar entre les dues torres de marbre. Torres del Paine. Chile

 

En la cima, el silicio rosado queda iluminado por la luz blanca de la nieve. Imaginas la experiencia de caminar entre las dos torres de mármol. Torres del Paine. Chile

N Z en blau 1

N Z en blau 1

A4

Acrílic / Acrílico
61×46 cm

Encara la boira té enyorança del llac. Tot just ha començat el dia i et quedaries tota la jornada veient com canvien els blaus. Llac Wakatipu. Nova Zelanda.

 

Todavía la niebla tiene añoranza del lago. Apenas ha empezado el día y te quedarías toda la jornada viendo cómo cambian los azules. Lago Wakatipu. Nueva Zelanda.

Terra avall

Terra avall

A5

Acrílic / Acrílico
61×46 cm

Darrere teu està el front de la glacera que tot ho arrossega. Davant, veus el recorregut que farà l’aigua quan tot es desfaci. Gris i verd entre tempestes. River Cook en el Glaciar Fox. Nova Zelanda.

 

A tu espalda está el frente del glaciar que todo lo arrastra. Delante, observas el recorrido que hará el agua cuando todo se deshaga. Gris y verde entre tormentas. River Cook en el Glaciar Fox. Nueva Zelanda

Hurdes recòndites

Hurdes recòndites

A7

Acrílic / Acrílico
61×46 cm

Pocs imaginen les Hurdes en verd i blau. Però, aquest any, la primavera encara plou i el riu, copiant el cel, ha de donar voltes. Meandro del Melero. Las Hurdes, entre Càceres i Salamanca.

 

Pocos imaginan la comarca de las Hurdes en verde y azul. Pero, este año, la primavera todavía llueve y el río, copiando el cielo, ha de dar vueltas. Meandro del Melero. Las Hurdes entre Cáceres y Salamanca

Mirall de Rocallosa

Mirall de Rocallosa

A8

Acrílic / Acrílico
46×61 cm

El gel es desfà en miralls per fer possible el narcisisme de les muntanyes. Llac Moraine. Les Rocalloses. Canadà

 

El hielo se transforma en múltiples espejos para hacer posible el narcisismo de las montañas. Lago Moraine. Las Rocosas. Canadá

Gran Plató

Gran Plató

A9

Acrílic / Acrílico
55×46 cm

A cada cantó els experts descobreixen el rodatge d’alguna pel·lícula. És la vista la que et fa percebre, riu amunt, un marc natural de moltes histories de pantalla. Drak River. Nova Zelanda

 

En cada rincón los cinéfilos descubren el rodaje de alguna película. La visión te hace sentir, río arriba, que estás dentro del marco natural de muchos relatos de película. Drak River. Nueva Zelanda

La donzella espera

La donzella espera

D5

Aquarel·la / Acuarela 
46×38 cm

Pausa d’excursionista. Mites per pensar, mentre arriba la tempesta des dels pics que t’envolten. Llac de la Mora. Ibón de Plan. Huesca

 

Pausa de excursionista. Mitos en los que pensar, mientras se acerca la tormenta desde los picos que te rodean. Lago de la Mora. Ibón de Plan. Huesca

Creuar volcans

Creuar volcans

A8

Acrílic / Acrílico
46×38 cm

Si creues els Andes en barca pots sentir el volcà Tronador, mentre el blau es fa fosc o clar passant fronteres. Llac Todos los Santos, Chile

 

Si cruzas los Andes en barca puedes oír el volcán Tronador, mientras el azul va cambiando, entre obscuro y claro cuando pasas las fronteras. Lago Todos los Santos, Chile

007 en blau

007 en blau

C6

Acrílic / Acrílico
60×46 cm

És el gel blanc qui posa el blau. La glacera es desfà entre aventures, fent-se aigua de mar. Jökulsarlón, Islàndia.

 

Es el hielo blanco quien pone los azules. El glaciar se deshace entre aventuras, convirtiéndose en mar. Jökulsarlón, Islandia.

Blau impossible

Blau impossible

A13

Acrílic
65×50 cm

Com pintaràs el blau llet o la blancor blava d’un llac singular gràcies a la pols de pedra que arrossega? Mentre, els núvols passen pintant la seva part de blau cel intens. Llac Peyto. Rocalloses. Canadà

 

¿Cómo pintar el azul lechoso o la blacura azul de un lago singular gracias a la piedra deshecha que arrastra? Mientras lo intentas, las nubes pasan pintando el cielo de azul intenso. Llac Peyto. Rocalloses. Canadà

Aprendre a somniar, tot mirant un horitzó, una flor, un objecte perdut

Tancar el mar

Tancar el mar

B3

Acrílic / Acrílico
61×55 cm

Aigua que puja i baixa. Poses una barrera per sentir que no desapareix la seguretat. Sant-Maloù. França

 

Marea que sube y baja. Pones una barrera para sentir que no desaparece la seguridad. Sant-Maloù. Francia

Soledat d'arena

Soledat d'arena

B1

Acrílic / Acrílico
73×54 cm

Què fa una motocicleta sola al final d’un desert? Si mirem baix descobrirem el pescador. Lluita perdut per sobreviure. Paracas. Perú

 

¿Que hace una motocicleta, sola, al final de un desierto? Si miramos hacia abajo descubriremos al pescador. Lucha, perdido por sobrevivir. Paracas. Perú

Mirada per a un nocturn

Mirada per a un nocturn

B12

Acrílic  
46×38 cm

Una mirada a la serra. El piano al costat. Potser va ser la imatge anterior a les notes que escrivia Chopin. Valldemossa. Mallorca

 

Una mirada a las montañas del fondo, con el piano al lado. Quién sabe si no fué la imagen anterior a las notas que escribía Chopin. Valldemosa. Mallorca

Pausa a Serengueti

Pausa a Serengueti

B13

Acrílic / Acrílico
46×38 cm

Malgrat el futur perill, ara tot es calma. El lleó es deixa pintar. Parc Nacional de Serengueti. Tanzània

 

A pesar del peligro latente, ahora todo es calma. El león se deja pintar. Parque Nacional de Serengueti. Tanzania

Vida de geranis

Vida de geranis

B11

Acrílic / Acrílico
61×50 cm

De quin color és la llum d’un pati? Segur que sempre sura el vermell, especialment si el sol ja es posa. Entre les quatre parets, els veïns fan vida de geranis. Un maig a Córdoba.

 

¿De qué color es la luz de un patio? Seguro que siempre predomina el rojo, especialmente si el sol ya va de capa caída. Entre sus cuatro paredes, los vecinos hacen vida de geranios. Mayo en Córdoba.

Finestra en verd

Finestra en verd

B4

Aquarel·la / Acuarela 
62×45 cm

 

Mires les flors, però darrere les reixes t’atrau el verd. Córdoba

 

Miras las flores, pero por detrás de las rejas te atrae el verde. Córdoba

La paret es fa buguenvíl·lia

La paret es fa buguenvíl·lia

B8

Acrílic / Acrílico
46×38 cm

 

Algunes fugides, paret amunt, tant sols busquen que fúcsia i blau es barallen, amb permís del blanc solar. Córdoba.

 

Algunas huidas, por lo alto de las paredes encaladas, solo buscan que el fucsia y el azul se peleen, con permiso del blanco solar. Córdoba.

Sons de flors

Sons de flors

B7

Aquarel·la/ Acuarela
46×38 cm

La pintura sempre es música. Tractes de pintar els colors que dibuixa el soroll de l’aigua. Un maig a Córdoba.

 

La pintura siempre es música. El reto es cómo pintar los colores que dibuja el sonido del agua. Mayo en Córdoba.

Roselles

Roselles

B5

Aquarel·la / Acuarela 
46×38 cm

Semblen tulipes però son roselles que tenen les muntanyes per jardinera. Glenorchy, Nova Zelanda.

 

Parecen tulipanes, pero son amapolas que tienen las montañas por jardinera. Glenorchy, Nova Zelanda.

Només flors

Només flors

B6

Aquarel·la/ Acuarela

46×38 cm

En qualsevol racó d’un parc alguna flor tracta de significar-se.

 

En cualquier rincón de un parque alguna flor intenta significar-se

Antípoda en flor

Antípoda en flor

B14

Acrílic / Acrílico
46×38 cm

Flors, tant sols flors singulars, a la península de Coromandel, Nova Zelanda

 

Flores, solo flores singulares en la península de Coromandel. Nueva Zelanda

Salguer en pau

Salguer en pau

C8

Aquarel·la / Acuarela 
19×23 cm

 

Refugi de barques que miren el mar en sec. Mirades possibles només a la tardor. Cala Salguer. Palamós.

 

Refugio de barcas que miran el mar en seco. Miradas que solo son posibles en el otoño. Cala Salguer. Palamós.

Runes en primavera

Runes en primavera

B15

Aquarel·la/ Acuarela

46×38 cm

Les velles pedres no serien iguals sense les flors que les envolten ni el mar que apunta per darrere. Selinunte. Sicília.

 

Las viejas piedras no serían las mismas sin las flores que las rodean ni el mar que asoma por detrás. Selinunte. Sicília.

Llum de pedra

Llum de pedra

B2

Acrílic / Acrílico
46×38 cm

 

Camines entre parets i al final la llum que et guia brolla de les pedres. Petra, Jordània.

 

Caminas por el desfiladero y, al final, la luz que te guía brota de las piedras. Petra, Jordania.

Guiatge

Guiatge

B16

Aquarel·la / Acuarela 
19×23 cm

El camí acaba al mar. Abans, però, un far suggereix prendre una altra drecera. Formentera.

 

El final del camino es el mar. Antes, un faro sugiere tomar un atajo. Formentera.

Al final, tot era blau

Blau cel

Blau cel

C3

Acrílic/Acrílico

73×60 cm

 

Sol d’hivern a Venècia. El blau es diferent i invita a mirar la Giudecca des de la Punta de la Dogana. Venecia

 

Sol de invierno en Venecia. Un azul diferente te invita a mirar la Giudecca desde la Punta de la Dogana. Venecia

Tempesta al Bòsfor

Tempesta al Bòsfor

C5

Acrílic / Acrílico
73×54 cm

 

Estambul era per caminar i mirar el Bòsfor des de Gàlata. Al fons, núvols negres ja semblaven predir les tempestes d’avui. Estambul. Turquia.

 

Estambul era para caminar y mirar el Bósforo desde Gálata. Pero, al fondo, las nubes negras ya predecían las tempestades de hoy. Estambul. Turquía.

Remar la vida

Remar la vida

C15

Acrílic/Acrílico
65×54 cm

 

Amunt i avall. Tota la vida és el riu i al riu. Delta del Mekong. Vietnam.

 

Un continuo trasiego. Toda la vida es el río, se desarrolla en el río. Delta del Mekong. Vietnan

Naufragi a la fi del món

Naufragi a la fi del món

C1

Acrílic

65×50 cm

 

Acaba América. Poc més enllà queda Cabo de Hornos. El vaixell del darrer naufragi marca una mena de fi del món. Usuaia. Argentina.

 

Se acaba América. Un poco más abajo queda Cabo de Hornos. El remolcador del último naufragio señala una especie de marca del fin del mundo. Usuaia. Argentina

Veles de Tasmania

Veles de Tasmania

C2

Acrílic / Acrílico
73×54 cm

 

Navegar pels laberints dels descobridors, entre verds que arriben al mar. Nova Zelanda, costa illa nord.

 

Navegar por los que fueron laberintos de descubridores, entre verdes que acaban en el agua del mar. Nueva Zelanda, costa isla norte

Volar sobre negre

Volar sobre negre

C14

Acrílic / Acrílico 
61×46 cm

 

Foc fet pedra, ara negre. Entre el verd i el blau volen ocells marins. Vik, Islàndia.

 

Fuego convertido en piedra, ya negro. Entre verdes y azules vuelan pájaros marinos. Vik, Islándia.

Minves

Minves

C9

Aquarel·la/ Acuarela

46×38 cm

 

Tot es pla i l’aigua que minva deixa veure un horitzó sense onades. Badia de Palamós.

 

El mar es plano y el agua que se retira deja ver un horizonte sin olas. Bahía de Palamós.

Ones a Corbs

Ones a Corbs

C10

Aquarel·la/ Acuarela

46×38 cm

 

Un racó d’ones en calma, de blaus maragda. Cala Corbs, Baix Empordà.

 

Un rincón de olas en calma, de azules esmeralda. Cala Corbs, Baix Empordà

Boira de vidre

Boira de vidre

C4

Acrílic
73×60 cm

 

Llum entre la boira que oculta la sortida al mar. Illa Burano. Italia

 

La luz se intuye entre la niebla que oculta la salida al mar. Isla Burano. Italia.

Desert i mar

Desert i mar

C16

Acrílic/Acrílico

54×73 cm

 

Les onades acorralen la sorra que deixa el desert. Queda la roca feble que no resistirà quan vingui el terratrèmol. Paracas, Perú.

 

Las olas acorralan la arena que aboca el desierto. Queda la débil roca que no resistirá cuando venga el terremoto. Paracas, Perú.

Amagar-se al mar

Amagar-se al mar

C13

Acrílic
65×54 cm

 

Racons de tranquil·litat. Un vaixell amagat entre restes de dragons. Badia de Ha-Long. Vietnam.

 

Rincones para la tranquilidad. Un barco se esconde entre restos de dragones. Bahía de Ha-Long, Vietnan.

Esperen sortir a mar

Esperen sortir a mar

C7

Aquarel·la / Acuarela 
62×45 cm

 

La vida de port vista entre pals i veles. Perros-Guirec. Bretanya. França.

 

Vida de puerto vista entre mástiles y velas. Perros-Guirec. Bretanya. França.

Badia a ponent

Badia a ponent

C12

Aquarel·la/ Acuarela

62×45 cm

 

Barques entre plata, amb la tranquil·litat de ponent. La gran badia queda lluny. Badia de Nàpols. Racó dels pescadors.

 

Barcas entre reflejos de plata, meciéndose a poniente. La gran bahía queda lejos. Bahía de Nápoles. Rincon de los pescadores.

Sempre trobes un verd desconegut

Migrant a la sabana

Migrant a la sabana

B9

Acrílic / Acrílico
46×38 cm

 

Solitud. Al seu aire. El gris de l’elefant invitar a pintar la sabana daurada. Parc Nacional de Serengueti. Tanzània.

 

Soledad. Va a su aire. El gris elefante invita a pintar el dorado de la sabana. Parque Nacional de Serengueti. Tanzania.

Acàcia de tarda

Acàcia de tarda

B10

Acrílic 
46×238 cm

 

El núvols van fent mutis amb el sol entre les acàcies. Parc Nacional de Serengueti. Tanzània.

 

Las nubes hacen mutis con el sol entre las acacias. Parque Nacional de Serengueti. Tanzania.

Ja estava groc

Ja estava groc

D2

Aquarel·la/ Acuarela

45×30 cm

 

Totes les primaveres comencen en groc, entre verd, amb la nota vermella. Atures el passeig per pintar. Camí entre Palamós i Palafrugell.

 

Todas las primaveras comienzan en amarillo, entre verdes y con notas rojas. Detienes el paseo para pintar. Camino entre Palamós y Palafrugell.

Terra de hobbits

Terra de hobbits

D3

Aquarel·la/ Acuarela

46×38 cm

 

Turons entre rius i pluges. A sota, estan el hobbits. Matamala. Nova Zelanda.

 

Lomas entre ríos, en medio de lluvia. Debajo están las casas de los hobbits. Matamala, Nueva Zelanda.

Llac en flor

Llac en flor

C11

Aquarel·la / Acuarela 
46×38 cm

 

Tot llac intensament blau necessita un marc de muntanyes i flors, un filtre cromàtic previ. Llac Tekapo. Nova Zelanda.

 

Cualquier lago intensamente azul necesita un marco de montañas y flores, ser mirado a través de un filtro cromático previo. Lago Tekapo, Nueva Zelanda.

Devesa romana 1

Devesa romana 1

D4

Aquarel·la/ Acuarela

62×45 cm

 

La calma del matí que comença et dona una llum suau per admirar Cáparra (perspectiva 1). Ciutat romana de Cáparra. Càceres.

 

La calma de la mañana primaveral que nace te proporciona una suave luz para admirar Cáparra (perspectiva 1). Ciudad romana de Cáparra. Cáceres.

Devesa romana 2

Devesa romana 2

D1

Aquarel·la/ Acuarela

45×30 cm

La calma del matí que comença et dona una llum suau per admirar Cáparra (perspectiva 2). Ciutat romana de Cáparra. Càceres.

 

La calma de la mañana primaveral que nace te proporciona una suave luz para admirar Cáparra (perspectiva 2). Ciudad romana de Cáparra. Cáceres.

Upper Avon

Upper Avon

D9

Aquarel·la / Acuarela 
45×30 cm

 

Ombra inevitablement romàntica entre desmais. Riu Avon Christchurch, Nova Zelanda.

 

Sombra inevitablemente romántica entre sauces que lloran. Río Avon Christchurch. Nova Zelanda.

Colors de tardor

Colors de tardor

A10

Aquarel·la/ Acuarela

62×45 cm

 

A la tardor, cada fulla lluita per suïcidar-se vestint el seu millor color. Els verds permanents, pansits, fan el dol. Añisclo. Huesca.

 

En otoño, cada hoja trata de suicidarse vistiendo su mejor color. Los verdes perennes, deslucidos, les acompañan el sentimiento. Añisclo. Huesca

Encant galo 2

Encant galo 2

D7

Aquarel·la/ Acuarela

62×45 cm

Muralla de verd per embolcallar teulades vermelles. Sempre queda la protecció d’un riu. Sarlat. França.

 

Una muralla verde para envolver tejados rojos. Siempre queda un río protector. Sarlat. Francia.

Soledat de mosquits

Soledat de mosquits

A11

Acrílic 
61×46 cm

 

Veus una successió de torberes enverdides en mig d’un llac com a pedaços. Mires, però, darrere una mosquitera. Llac Myvatn. Islandia.

 

Ves una sucesión de turberas enverdecidas en medio de un lago hecho a pedazos. Pero has de mirar tras una mosquitera. Llac Myvatn. Islandia.

Mar de joncs

Mar de joncs

D8

Aquarel·la/ Acuarela

46×38 cm

 

Rajos de llum entre línies grises, verdes, daurades. Tablas de Daimiel. Ciudad Real.

 

Rayos de luz entre líneas grises, verdes, doradas. Tablas de Daimiel. Ciudad Real.

Pedra de pregaria

Pedra de pregaria

D6

Aquarel·la/ Acuarela

46×38 cm

 

Entre pedres i xiprers  apareixen llums que poden ser d’interior. Parc Natural de la Serra del Montsant. Ruta de les ermites.

 

Entre piedras y cipreses aparecen luces que pueden ser de interior. Parque Natural de la Serra del Montsant. Ruta de las ermitas.

Verd arròs

Verd arròs

D10

Acrílic 
60×46 cm

 

Mires l’horitzó i descobreixes una dona que va sembrant el verd. Vietnam.

 

Miras al horizonte y descubres una mujer que va sembrando todo de verde. Vietnan

Tot era sol

Tot era sol

A12

Acrílic/Acrílico 

65×54 cm

 

Ja sense blat, has de pintar el sol que llaura el camp. Enclavament de Malla. Osona.

 

Ya no hay trigo y has de pintar el sol que rotura el campo. Rincón de Malla. Osona.

Camines sota la vida i penses com pintaràs el caos

Refugi etern

Refugi etern

E6

Acrílic / Acrílico
61×50 cm

 

Estàs mirant runes gregues i romanes i, entre les poques columnes que es mantenen en peu, descobreixes sorprès el que encara s’anomena camp de refugiats. Fa mig segle que van fugir i segueixen sent “refugiats”. Com es pinta l’aglomeració humana? Amman. Jordània.

 

Estás mirando ruinas griegas y romanas y, entre columnas todavía en pie, descubres sorprendido algo que todavía llaman campo de refugiados. Hace medio siglo que huyeron y siguen siendo “refugiados”. ¿Cómo se pinta la aglomeración humana? Amman. Jordania

Tot són teules

Tot són teules

E4

Acrílic 
46×38 cm

 

Pintar teulats des d’una teulada, una primavera a Albarracín. Terol

 

Pintar tejados desde un tejado, una primavera en Albarracín. Teruel

Al fons, vermell

Al fons, vermell

E3

Acrílic

61×46 cm

 

Quan cau el sol és difícil descobrir què pinta la llum i què és la reverberació de la terra siena de les parets de Florència.

 

Con el ocaso, resulta difícil descubrir qué pinta la luz y qué es reverberación de la tierra siena de las paredes de Florencia.

Cau el sol, cau la mirada

Cau el sol, cau la mirada

E5

Acrílic / Acrílico
61×46 cm

 

Qui no ha mirat La Alhambra quan s’acosta la nit, no ha tancat els ulls per intuir les ultimes ombres darrere les seves muralles, encara ha d’aprendre a somniar. Granada.

 

Quien no ha mirado La Alhambra cuando se acerca la noche, no ha cerrado los ojos para intuir las últimas sombras detrás de sus murallas, todavía ha de aprender a soñar. Granada

Encant galo 1

Encant galo 1

E5

Acrilico
55×46 cm

 

Al final del carrer medieval, entre les velles pedres, apareix el verd profund que tot ho embolcalla. Sarlat. França.

 

Al final de la calle medieval, entre las viejas piedras, aparece el verde profundo que todo lo envuelve. Sarlat. Francia.

Encara muralles

Encara muralles

E1

Aquarel·la/ Acuarela

46×38 cm

 

No saps si la muralla limita el sol o les ombres. Sota el vermell està el refugi. Albarracín, Teruel.

 

No sabes si la muralla limita el sol o las sombras. Bajo el rojo queda el refugio. Albarracín, Teruel.

Vida de carrer

Vida de carrer

E7

Acrílic / Acrílico
75×54 cm

 

Passes sota la vida, diversa, àcrata i tractes de pintar el caos. Nàpols, Itàlia

 

Pasas por debajo de la vida, diversa, ácrata y tratas de pintar el caos. Nápoles. Italia

Copyright 2018 Jaume Funes | Aviso legal | Cookies

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies